רוח ודרך

התגייסות למען האחר, סולידאריות וכתף תומכת. אלה הם ערכי ארגון נשי חרות, שאמונות על עתידם של מאות ילדים ברחבי הארץ, מצפונה ועד דרומה